”Frukto Paradizo”, social skulptur, Christel Lundberg i samarbete med Sabina Jallow.
Frukto Paradizo, kvittenträd som planteras på den offentliga platsen som bärare av tid och kultur. Frukto Paradizo, ett interaktivt konstprojekt med utgångspunkt i Joseph Beuys begrepp om sociala skulpturer för att utforska konstens potential som igångsättare av samhälleliga förändringar. Frukto Paradizo är esperanto och betyder Fruktens paradis. Bostadsområdena där vi planterar kvittenträden agerar värdplats för en allmänmänsklig tanke. Christel Lundberg har tidigare samarbetat med Sabina Jallow i projektet Koloniträdgården på S:t knuts torg, en koloniträdgård i det offentliga rummet, öppen för alla att använda dygnet runt på ett centralt torg i Malmö, 2003. Träden planterades i Herrgården, Segevång och Nydala i Malmö.
Frukto Paradizo är ett pågående konstprojekt som startade 2012 under Artbus
—————
”Frukto Paradizo”, social sculpture, quince trees planted on public spaces as a carrier of time and culture. Christel Lundberg in collaboration with Sabina Jallow. Frukto Paradizo, an interactive art project based on Joseph Beuys concept of social sculpture to explore the potential of art as initiator of social change. Frukto Paradizo is Esperanto and means the fruit paradise. The residential areas act as hosts of a universal human thought. Christel Lundberg in collaboration with Sabina Jallow have previously collaborated on the project Allotment Garden at St. Knuts square, an allotment in a public space, open for anyone to use around the clock in a central square in Malmö, 2003. Planted at Herrgården, Nydala and Segevång in Malmö.
Frukto Paradizo is an ongoing art project which upstarted as a part of Artbus in 2012.

 

 

Frukto Paradizo på Herrgården, Malmö, 2012, Dokumentationsfoto: C Sering
Frukto Paradizo på Herrgården, Malmö, 2012, Dokumentationsfoto: C Sering
Frukto Paradizo på Segevång, Malmö, 2012, Dokumentationsfoto: C Sering
Frukto Paradizo på Segevång, Malmö, 2012, Dokumentationsfoto: C Sering
Frukto Paradizo på Nydala, Malmö, 2012, Dokumentationsfoto: C Sering
Frukto Paradizo på Gocart Gallery 2012, Ur filmen: Vincent Boszarski om kvitten, Dokumentationsfoto: C Sering