Folkets Minnesbilder, Baltex 2014, Emma Gunnarsson, Christel Lundberg
Folkets Minnesbilder, Baltex 2014, Emma Gunnarsson, Christel Lundberg

Folkets Minnesbilder, började som en undersökning av bostadsområden i förorter och bygger på personliga berättelser och bilder och foton på de olika områden som vi besökte under 2012 och 2013 då vi deltog i konstprojekten Artbus 2012 och Plattform 2013. Folkets Minnesbilder söker detaljerad information om områdena arkitektur, men är också ett sökande efter platsens historia och själ.
Folkets Minnesbilders nya produktion är ”Hälsningar från Baltiska utställningen” som kommer att visas under BALTEX 2014 augusti 29 till 31.

Folkets Minnesbilder organiseras av konstnärerna Christel Lundberg och Emma Gunnarsson.

Mer info om visning av ”Hälsningar från Baltiska utställningen”: http://www.baltex2014.se/se/utställningen/program-22202669

People’s Memories, upstarted as an investigation of residential areas in suburbs and is based on personal stories and snapshots and photos of the different areas we visited during 2012 and 2013 participating in the art projects Artbus 2012 and Platform 2013 . People’s Memories seeks detailed information on the areas architecture but also a search for the site’s history and soul.
People’s memories recent works is ”Greetings from the Baltic Exhibition” which will be displayed during BALTEX 2014 August 29 to 31.

People’s Memories is organized by the artists Christel Lundberg and Emma Gunnarsson.

Folkets Minnesbilder

 

 

Filmvisning Gallerinatten 2012, Malmö, Foto : Cecilia Sering
Ur filmen Coop Nydala 1960-tal, ©Folkets Minnesbilder 2012, Emma Gunnarsson och Christel Lundberg
©Folkets Minnesbilder 2013, ur ”Mitt liv som kassörska”