e–mail: info (at) christellundberg.se
webb–site: www.christellundberg.se
https://www.linkedin.com/in/christellundberg/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stipendier:

 • 2022 Konstnärsnämnden , Krisstipendium 4
 • 2022 Malmö Stads ateljéstipendum
 • 2021 Konstnärsnämnden, Krisstipendium 3
 • 2020 Konstnärsnämnden, Krisstipendium 2
 • 2020 Malmö Stads Konststipendiat, Emil Olssons fond
 • 2019/2020: Malmö Stad ateljéstipendium
 • 2015/2016: Malmö Stad ateljéstipendium
 • 2011/2012: Malmö Stad ateljestipendium
 • 2008/2009: Malmö Stad ateljestipendium
 • 2005–06: IASPIS International Exchange Grant

Utbildning:

 • MA Creative Producer, K3, Malmö University, 2001–03
 • Digital Design, Högskolan Kristianstad, 2018/2019
 • Musik– och Ljudproduktion, Mittuniversitet Sundsvall 2009–2011
 • Kulturvetarlinjen, 1989–1992, Lunds Universitet, Filosofiska institutionen
 • Konstlinjen, Nordvästra Skånes Fhsk, 1987–89
 • Konstskolan på Sundsgården, Helsingborg 1986–87

Utställningar:

2024

 • Konstkiosk#6 som ingår i forskningsprojektet COALA och leds av Statens Geotekniska institut (SGI) och drivs tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Kalmar kommun, Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Konstkiosk. Konstkiosk ingår i Smålandstriennalen.

2023

 • Konstkiosk#6, Sylvanderparken, Kalmar. Ingår i forskningsprojektet COALA och leds av Statens Geotekniska institut (SGI) och drivs tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Kalmar kommun, Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Konstkiosk.
 • Durden & Ray, utbytesprojekt mellan Galleri Rostrum och Los Angeles baserade galleriet Durden & Ray, Malmö – Los Angeles.
 • Juxtapose Art Fair 2023

2022

 • Fullersta gård, Huddinge Konstnärsklubb
 • Galleri 69, Oslo, Norge

2021

 • Supermarket Art Fair 2021
 • Juxtapose Art Fair, Århus
 • Flat 1, Wien, Österrike
 • Konstkiosk #4 – Parallella berättelser, kurator|konstnär i samarbete med Peter Dacke. Ett samarbetsprojekt med Trelleborgs Museum

2020

 • ORD SOM BILD/BILD SOM ORD, artists’ booksutställning, kurator|konstnäri samarbete med Pepe Viñoles, Galleri Rostrum
 • Limhamns Konstförening
 • Ljudkonstscen Nicklas Lundberg, Pendulum Coils, kurator, Galleri Rostrum i samarbete med Maria Lavman Vetö

 2019

 • Galleri Rostrum, Subtopia, separatutställning. Del i Malmö Fotobiennal.
 • Mercurius Arts & Artefacts, Delat utrymme
 • Konstkiosk #1, Konstkiosk #2, Konstkiosk #3, www.konstkiosk.se, organisatör|
  curator i samarbete med Peter Dacke.
 • Platsens historia, permanent offentlig installation, skyltar på lyktstolpar, S:t Knuts väg, Malmö i samarbete med Peter Dacke.

2018

 • Supermarket Art Fair 2018, Stockholm
 • Svemir Art gallery, Köpingebro, http://www.svemir.se/html/archive.html
 • Ateljé UR, Malmö, Svart färg
 • Plattform 2018, Landskrona och Malmö, www.plattform15.blogspot.se

2017

 • Studio 44, Stockholm, Tillstånd nära förestående, 2017
 • GIBCA EXTENDED, Reflections, Hällevadsholm
 • Supermarket Art Fair, 2017, Stockholm

Konstprojekt/organisatör:

 • Konstkiosk, i samarbete med Peter Dacke, www.konstkiosk.se
 • Plattform I samarbete med Pepe Viñoles, www.plattform15.blogspot.se
 • Translation Theme Park, initierat av Leif Holmstrand, Galleri 21, projektgruppen,
  Galleri Ping-Pong, Uppsala Konstmuseum, Auyumi Gallery, Tokyo, Japan.
 • Radical Art Practises, kurator, Galleri 21, 2011

Arbete inom konst- och kulturfältet:

 • Illustrationsuppdrag, kulturtidskriften Artikel14, #1 2023.
 • Fotografiska arbeten till Artist’s books from a Swedish point of view(Ellerströms förlag, ISBN: 9789172476141)
 • Fotografiska arbeten till bl.a. Sprengel Museum, Hannover och TarraWarra Museum of Art, Australia.
 • Grafisk formgivare, Urban Landscapes for Healthy Living–
  The Book of Ideas for Malmö City & Theory, Urban Landscapes for
  Healthy Living, Master Course, SLU Alnarp 2020
 • Grafisk formgivare, Gora Art & Landscape, Malmö, 2019-2020
 • Projektledare, Mediaverkstaden Skåne, Malmö, 2012 – 2019
 • Projektledning, Malmö Artists´ Book Biennial, Malmö, 2018

Föreläsare inom bild- och arkitekturfältet:                

 • Arbetar och föreläser inom fältet konst- och arkitektur. Gästföreläsare på följande universitet:
  SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp,
  Arkitektur, Visualisering och Kommunikation, Malmö Universitet
 • Form/Designcenter, Arkitekturdagarna 2019. Om projektet Konstkiosk [https://youtu.be/h1zFSQN8NhI]
 • Moderna Museet, 2016. Paneldebatt om Plattform 2015 – konstinterventioner i det offentliga moderator. [https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/aktiviteter/plattform-2015-konstinterventioner-det-offentliga-rummet/

Representerad:

 • Inköpt av Statens konstråd.

 Artiklar och texter i urval

 • Konstkiosk #1, förord och ed. Christel Lundberg och Peter Dacke, ISBN 978-91-985520-0-3
 • Konstkiosk #2, förord och ed. Christel Lundberg och Peter Dacke, ISBN 978-91-985520-1-0
 • Konstkiosk #3, förord och ed. Christel Lundberg och Peter Dacke, ISBN 978-91-985520-2-7
 • Konstkiosk #4, förord och ed. Christel Lundberg och Peter Dacke, ISBN 978-91-985520-3-4
 • Konstkiosk #5, förord och ed. Christel Lundberg och Peter Dacke, ISBN 978-91-985520

 Ideellt arbete inom bildkonstfältet

 • Galleri Rostrum, Malmö

Ansluten medlem i följande:

 • Mediaverkstaden Skåne, KKV Monumental och KKV Grafik
 • Konstnärernas Riksorganisation
 • Skånska konstnärsklubben
 • Bildupphovsrätt