Konstnär | producent | kurator | fotograf verksam och bosatt i Malmö, Sverige.
Kuraterar och projektleder det internationella konst och arkitekturprojektet Konstkiosk i samarbete med Peter Dacke. Konstkiosk är under 2022-2025 en del i forskningsprojektet ”COALA (Coastal adaptation through flexible land-use) med medel ur Formas Swedish Research Council for Sustainable Development. ”COALA (Coastal adaptation through flexible land-use) is an interdisciplinary research project that integrates knowledge and expertise in social sciences, natural sciences, technology, and the humanities. challenges traditional engineering approaches to meet the effects of sea level rise and coastal erosion by shifting focus from flood protection through protective sea walls, barriers, and conventional beach nourishment, to flexible coastal land-use.”

Jag arbetar med konst i relation till social och miljömässig hållbarhet med ett fokus I historiska och samtida sociala kontexter för att fånga undermedvetna kontexter, ofta med privata ting som mixas med generell förståelse av omgivningen.

Senaste utställningar Galleri 69, Oslo, Fullersta gård, flygeln, Huddinge och Flat1, Wien. Fotografiska arbeten till bl.a. Sprengel Museum, Hannover och TarraWarra Museum of Art, Australia.

Inköpt av Statens konstråd, medlem i Bildupphovsrätt.