Strukturer av Thure Thörn

Konstnär: Christel Lundberg
Upplaga: 5

3D-skannad 3D-utskrift, Vero White Plus, uv-härdad nylon

1990 hittade jag en stillebenmålning på en loppis i Malmö. Den var signerad T. Thörn -40. Thure Thörn var en av Malmös stora skulptörer (Thure Thörn f. 1918 d. 2005). 

Jag ringde upp honom för att fråga om målningen. Han berättade då att det var hans sista målning innan han ryckte in i det militära. Han var 19 år då han gjorde detta stilleben. Det var krig i Europa, Thure blev inkallad till beredskapstjänstgöring. När kriget var över beslöt han sig för att bli skulptör och etablerade sig som konstnär. Han frågade om jag tyckte om målningen. Jag svarade att jag tyckte mycket om den. Han svarade: ”Då är ju allt som det ska”.

Målningen har följt med mig under alla år, motivet är en vas med blommor på en rosa spetsduk, gjord i modernistisk stil. Det är en blivande skulptör som målade den och färgen är pastost pålagd. Jag blev intresserad av penseldragen och 3D scannade målningen infogad i sin ram och skrev ut den i en Objet-skrivare som skriver ut hårfina utskrifter i 3D. 

Målningen framstår nu i ett strukturellt tillstånd. Det går att skönja en och annan blomma i målningen, men den har övergått till materia, likt en skulptur.