Plattform| Konstinterventioner i det offentliga rummet| Paneldebatt| Moderna Museet

Seminarie och paneldebatt om Plattform, Moderna Museet 2016, foto: Gabriel Flores Jair