En generad karaff presenteras på Supermarket Art Fair, 2017, Stockholm, i Galleri Rostrums monter.
Ett 3D-objekt känsligt för ultraviolett ljus. Det finns mycket saker runt om oss idag som kan orsaka förlägenhet. Inte ens vardagliga föremål går säkra. Allt som inte är på en kontrollerad plats kan inte garanteras att skonas.

An Embarrassed Carafe is presented at Supermarket Art Fair, 2017, Stockholm, in Gallery Rostrum’s exhibition stand.
A 3D-object sensitive for ultraviolet light. There are lots of things out there which can cause embarrassment. Not even everyday objects are safe. Anything that is not in a safe controlled spot are not guaranteed to be spared.