Plattform i samarbete med konstnären Tania Ruiz Gutierrez, (FR/COL)
The Missing Picture, Nydala 25 augusti 2016

Plats: Nydalaparken, på väggen bakom Coop Nydala i Malmö
Tid: Torsdag 25 augusti kl 19-21
Det konstnärsdrivna kollektivet Plattform har sedan 2011 gjort interventioner på Nydala.
Nu återkommer Plattform tillsammans med Tania Ruiz Gutiérrez med videoinstallationen The Missing Picture som under en kväll projicieras i Nydalaparken på en vägg bakom Coop på Nydala. Fyra målningar på metall pryder det offentliga rummet. Spåren av en femte målning, som har försvunnit, är fortfarande närvarande. När Plattform inviterade Tania Ruiz Gutiérrez att göra en tillfällig installation på Nydala, valde hon att belysa och upphöja dessa fem målningar. Hon gör detta med videoprojektioner som under en kväll ger liv åt dessa olika landskapsmotiv från Malmö. Verket har gjorts i samarbete med barn från Nydala fritidsgård.

 

Plattform är en konstnärsdriven organisation som arbetar med urbana interventioner särskilt i Miljonområden, det gemensamma beteckningen för det ambitiösa byggprojektet i Sverige mellan 1965 och 1974 för att alla skulle få ett hem till rimligt pris. Plattform är baserat i Malmö och driver projekt främst i Skåne. Plattform organiseras av Christel Lundberg och Pepe Viñoles. Plattform drivs med stöd av: Kulturrådet, Region Skåne, Malmö Stad, Moderna Museet i Malmö, Landskronahem, MKB och Mediaverkstaden Skåne

Plattform is an artist-run organization that works with urban interventions especially in neighborhoods developed in Sweden, the so-called The Million programme, which is the common name for an ambitious public housing programme implemented in Sweden between 1965 and 1974 to make sure everyone could have a home at a reasonable price . Plattform is based in Malmö and runs project mostly in Skåne. Plattform is organised by artists Christel Lundberg and Pepe Viñoles. Plattform is supported by: Kulturrådet, Region Skåne, Malmö Stad, Moderna Museet i Malmö, Landskronahem, MKB och Mediaverkstaden Skåne

Plattform

Plattform 2016-Tania Ruiz Gutierrez, The Missing Picture
Plattform 2016-Tania Ruiz Gutierrez, The Missing Picture, Photo: Gabriel Flores Jair