The Labour That Built Your Paradise

  I mitten av 1800-talet fanns det cirka 100 000 soldattorp i Sverige som var avsedda för soldater vid
  militärtjänstens slut.

  I ett av dessa, Idemåla soldattorp, bodde mormorsmor med sin familj. Torpet är idag bevarat som
  ett lokalt historiemuseum där släktens personliga ägodelar berättar en historia om ett Sverige i
  en brytpunkt strax innan jordbruksbefolkningen flyttade från landsbygden och blev en del av en ny
  arbetarklass. Mormorsmors son emigrerade till Kanada för att han inte ville bli sin fars dräng. I Kanada
  blev han dräng. Han återvände aldrig och varje fullmåne gick hans mor ut, såg på månen och
  tänkte på sin son. Idag när emigrationen går åt andra håll är det värt att tänka på, att det inte var
  länge sedan det var så för oss.

  © Christel Lundberg/Bildupphovsrätt, 2017, ”The Labour that built your Paradise/Full moon I”, stillbild
  ur video, stor videoprojicering mot vägg.

  © Christel Lundberg/Bildupphovsrätt, 2017, ”The Labour that built your Paradise/Full moon II”,fotografi monterat på aluminium, 60 x 45 cm

  I The Labour that built your Paradise/Full moon II blickar en arbetarklass från 1917 på vår samtid.
  De ser ett samhälle de var med om att bygga upp, som resulterat i ett Paradis för fåtalet. Ögonen speglar sig som små fullmånar mot världen, mot samtiden och framtiden, men också mot historien.

  Publicerad i kulturtidskriften La Pupila, Montevideo, Uruguay: La Pupila