PLATTFORM 2015 – Konst på fältet! drevs av den ideella föreningen Plattform, Malmö i samarbete med boende på Nydala i Malmö och boende på Koppargården i Landskrona. Vi vill verka för att konstnärer med intresse för att arbeta i det offentliga rummet ska få möjlighet att göra det tillsammans. Syftet är både att skapa interaktivitet inom gruppen av bildkonstnärer och att vi får medverkande aktörer som inte är professionella.

Plattform 2015 ville att konst görs i stadsdelar där den normalt inte når ut till medborgarna på samma sätt som i centrum. Projektet ville nätverka för att skapa långsiktiga kontakter mellan bildkonstnärer och boende. Plattform arbetar i särskiltproblematiska bostadsområden, ofta i de s.k. miljonområdena, där självbilden och samhällets och medias bild är negativ, vilket i sig ofta skapar en lika negativ spiral med spin-off effekter.

I februari deltog Plattform i ett seminarium om konstinterventioner i det offentliga rummet.

 

Plattform är en konstnärsdriven organisation som arbetar med urbana interventioner särskilt i Miljonområden, det gemensamma beteckningen för det ambitiösa byggprojektet i Sverige mellan 1965 och 1974 för att alla skulle få ett hem till rimligt pris. Plattform är baserat i Malmö och driver projekt främst i Skåne. Plattform organiseras av Christel Lundberg och Pepe Viñoles. Plattform drivs med stöd av: Kulturrådet, Region Skåne, Malmö Stad, Moderna Museet i Malmö, Landskronahem, MKB och Mediaverkstaden Skåne

Plattform is an artist-run organization that works with urban interventions especially in neighborhoods developed in Sweden, the so-called The Million programme, which is the common name for an ambitious public housing programme implemented in Sweden between 1965 and 1974 to make sure everyone could have a home at a reasonable price . Plattform is based in Malmö and runs project mostly in Skåne. Plattform is organised by artists Christel Lundberg and Pepe Viñoles. Plattform is supported by: Kulturrådet, Region Skåne, Malmö Stad, Moderna Museet i Malmö, Landskronahem, MKB och Mediaverkstaden Skåne

Plattform

Plattform 2015, Nydala och Koppargården, photo: Gabriel Flores Jair
Plattform 2015, Nydala och Koppargården, photo: Gabriel Flores Jair