© Christel Lundberg/Bildupphovsrätt, 2015, Dream Island

Dröm Ön/Dream Island, 2015, Malmö Fotobiennal 2015

Fulländade drömmar, missriktade drömmar. Genom fotolinsen kan också människans dystopier bli sköna. En mångtydig existens där människan möter naturen som dess konsument och förgörare men också som en del i naturen varken mer eller mindre värd än de andra. Antropocentri möter ekocentri. Som en förförisk skönhet flyter denna ö av drömmar, Dröm Ön, på kanalens vatten. Ett berg av sopor, men också ett berg av förhoppningar.

Consummate dreams, misguided dreams. Through the lens man’s dystopias can also be beautiful. An ambiguous existence where man meets nature as its consumer and destroyer but also as a part of nature, neither more or less worthy than the others. Antropocentri meets ecocentri. As a seductive beauty this island of dreams, Dream Island, floats on the channel water. A mountain of garbage, but also a mountain of hopes.