©2013, Christel Lundberg, Outdoor Library at Form/Designcenter, Malmö

Outdoor Library är ett mobilt utomhusbibliotek som innehåller dokumentation av sociala konstaktiviteter på nationell och internationell nivå. Det är ett projekt under ständig förändring. Biblioteket visades första gången på Pineapple @ European Social Forum, 2008 och ambulerade då mellan olika platser i staden. 2011 deltog Outdoor library i utställningen Radical Art Practises på Galleri 21 i Malmö.

Outdoor library innehåller dokumentationer av stadsrummets offentliga platser, deras tillgänglighet och utvidgning. Dokumentationerna är tänkta bistå diskussioner om de gemensamma uterummens användning. Vid sidan om att vara ett bibliotek är nu också Outdoor Library en kombinerad läsplats och kryddträdgård där man enkelt kan krydda sin mat.

Outdoor Library använder sig av mobila flyttbara element, kreerade med en experimentell leklust. Ett utomhusbibliotek som förflyttar sig genom stadsrummet och söker den fria dialogen mellan oss människor.

In English:
Outdoor Library is a mobile outdoor library containing documentation of art activities at national and international level. It is a project in constant change. The library was first shown at Pineapple @ European Social Forum, 2008 and move since then between different locations. 2011 Outdoor Library participated in the exhibition Radical Art Practices at Gallery 21 in Malmö.

Outdoor Library contains documentations of urban public places, their availability and expansion. Documentations are intended to assist discussion of the common use of public spaces. Besides being a library Outdoor Library is now also a combined reading spot and herb garden where you can easily pick herbs for your soup.s

Outdoor Library uses mobile removable elements created with an experimental playfulness. An outdoor library moving through urban space which looks for free dialogues between us humans.

The Allotmentgarden at S:t Knuts Square