© Christel Lundberg/Bildupphovsrätt, 2017, All that was once lived has moved into representation, fotomontage, 100 x 150 cm

                    

Mitt på dagen vid Triumfbågen (Arc de Triomphe) på Place de l´Etoile, uppstår ett ögonblick, ett par sekunder, utan bilar. Turister fotograferar det som redan är ett minne innan det hamnar i fotolinsen och blir ett fotografi. Mina släktingar går till en fotostudio 1920 och väljer att fotograferas när de dricker öl tillsammans. Överallt irrar nu objektiven runt och söker efter objekt värda att minnas.///

In the middle of the day at the Arc de Triomphe, at Place de l´Étoile, there is a moment, a couple of seconds with no cars. Tourists photograph what is already a memory before it ends in the photo lens and becomes a picture. In 1920 some relatives of mine goes to a photo studio and chooses to be photographed while drinking beer together. Everywhere, the objects are irradiating around and searching for new items worth remembering

Galleri Rostrum, Malmö och Agadu, Montevideo, Uruguay.