Gränsgång är ett verk av Christel Lundberg som ingår i en utställning på Galleri 69 Oslo. Gränsland är ett performativt verk som utfördes i mikronationen Morokulien i augusti 2022 med deltagande konstnärer från Sverige och Norge. Gränsgång görs på gränslinjen mellan Norge och Sveriges nationsgränser som också är gränser mot Nato och EU. Verket består av ett audiovisuellt verk, en kolteckning och ett objekt.

Grannskap – Nabolag är ett första nedslag i utbytet mellan ett antal svenska och norska konstnärer knutna till Galleri Rostrum, Malmö och Galleri 69, Oslo. Efter en inledande kontakt våren 2022 träffades vi några sommardagar i mikronationen Morokulien för att samtala och dela med oss av våra egna konstnärliga språk och uttryck. Samtalen kretsade kring tankar och idéer om fred, gränser och nationerns relationer och samspel med varandra. De utställlda verken kan ses som en respons eller förlängning av dessa meningsutbyten. I utställningen visas installation, videoverk, måleri, teckning och skulptur.

 

©2022, Christel Lundberg, Installationsbild av verket Gränsgång
©2022, Christel Lundberg, installationsbild video- och ljudverket Gränsgång
©2022, Christel Lundberg, Stillbild ur video- och ljudverket Gränsgång
©2022, Christel Lundberg, Stillbild ur video- och ljudverket Gränsgång