©Christel Lundberg, Bildupphovsrätt 2018, ”Doodle bombing

Grafiska Gerillan, Svart färg, Galleri Ur, Malmö.

Titeln är ”Doodle Bombing”, dvs. klotter i tidskrifter, magasin och dagspress. Dessa klotter hittade jag på en pizzeria på Lantmannagatan i Malmö. Doodle bombing är enligt några forskningsrapporter ett sätt för oss människor att koncentrera oss, t ex när vi sitter på möten, eller i telefonsamtal. I denna till synes omedvetna handling finns en underliggande strategi som är viktig att syna, ett bildskapande som ofta har helt andra strukturer än när vi medvetet gör bilder. Det är också något som kanske håller på att gå förlorat då våra telefonvanor har blivit annorlunda och vi istället för penna och papper har smartphones att förströ oss med i dessa mellanrum av tid.

I detta fall har jag tagit Doodle bombing ett steg till genom att förstora klottret och affischera det på stan.

©Christel Lundberg, Bildupphovsrätt 2018, ”Doodle bombing