CHRISTEL LUNDBERG, PEPE VIÑOLES, LINET SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Delat utrymme

01.02.2019 – 24.02.2019

Mercurius Art & Artefacts
Båstadsgatan 4, Malmö

©Christel Lundberg/Bildupphovsrätt 2019, Trompe d´æeil, foto: Peter Dacke

Christel Lundberg och Linet Sánchez Gutiérrez utforskar med fotografi och arkitektoniska modeller, den rumsliga illusionen i sina skulpturala lådor. Pepe Viñoles skapar små skulpturer byggda av fragment, föremål som existerar i sig med hela sin materialitet. Rummet som illusion och väsentlighet är gemensam nämnare för de tre konstnärer som på olika vis intar det delade utrymmet på Mercurius.

Christel Lundberg har studerat vid MA Kreativ Producent, Malmö Universitet, Musik- och Ljuddesign, Mittuniversitetet, Sundsvall och Filosofi, Lunds Universitet. Hon har haft både separat- som samlingsutställningar i Sverige, Uruguay, Tyskland och Danmark.

Linet Sánchez Gutiérrez har studerat vid Universidad de las Artes (ISA) i Havanna och vid Konstakademin Leopoldo Romañach de Santa Clara på Kuba. Hon har haft såväl separat- som samlingsutställningar på Kuba, i Colombia, Italien, Frankrike, Tyskland och USA.

Pepe Viñoles har studerat vid Instituto de Profesores Artigas -IPA; Escuela Nacional de Bellas Artes (Konstakademien) Montevideo, Uruguay och Konstfack, Stockholm. Han har haft såväl separat- som samlingsutställningar i Sverige, Danmark, Frankrike, Belgien, Italien, Spanien, Kuba och Uruguay.

©Christel Lundberg/Bildupphovsrätt 2019, Trompe d´æeil, foto: Mercurius Art & Artefacts
©Christel Lundberg/Bildupphovsrätt 2019, Trompe d´æeil, foto: Peter Dacke