Föreningen UTE drev 29 maj, 2009 konstprojektet Brännaren 2 på Industrigatan, kvarteret Brännaren, i Malmö.
Konst, odling, poesi, musik och filmvisning.
Konstprojektet gjordes i samarbete med Bekim Gasi, Christel Lundberg, Aida Ghardagian, Emma Gunnarsson och Tuss Marie Lysén.

Brännaren 2, UTE, 2009
Brännaren 2, UTE, 2009, Poster Brännaren 2, UTE
Brännaren 2, UTE, 2009
Brännaren 2, UTE, 2009
Brännaren 2, UTE, 2009
Brännaren 2, UTE, 2009, Juan Carlos Peirone, Far from Where?
Brännaren 2, UTE, 2009
Brännaren 2, UTE, 2009, Peter Dacke, Installation
Brännaren 2, UTE, 2009
Brännaren 2, UTE, 2009, Lounge
Brännaren 2, UTE, 2009
Brännaren 2, UTE, 2009, Filmscreening