Ljud från andra sidan|Rostrum|2015

Ljud från andra sidan. Fadren, ett av Strindbergs mest kända dramer, känt för sitt moderna språk, somligt undanglidande tiden, ett språk som sekelgamla karaffer, vilka skramlar tyst. Om man ska finna meningen djupt ner i halsarna får man inte vara lat. Historien finns där och blockerar gråten och skratten, oberört till passionerat stum. Så är dramat, skrivet i vatten, när det når vår strand, vi vänder oss mot land och allt det som utspelar sig där, om vi skulle möta Strindberg.

Stop-motion film|Fotografier|Scenografier

BEHIND THE SCENE #5 |Galleri Rostrum 20–23/8–2015