I The Labour that built your Paradise/Full moon II blickar en arbetarklass från 1917 på vår samtid.
De ser ett samhälle de var med om att bygga upp, som resulterat i ett Paradis för fåtalet. Ögonen speglar sig som små fullmånar mot världen, mot samtiden och framtiden, men också mot historien.