Plattform 2015 gör konst i stadsdelar där den normalt inte når ut till medborgarna på samma sätt som i centrum. Projektet vill nätverka för att skapa långsiktiga kontakter mellan konstnärer och boende. Vi har tidigare arbetat på Nydala och återkommer nu med ett nytt projekt som uppmärksammar torget som mötesplats, och hur människor rör sig omkring det.

Konstnärerna Ariel Alaniz, Christel Lundberg och Pepe Viñoles genomför ett tillfälligt kollektivt konstverk på Nydala torg tisdag-onsdag 11-12 augusti kl 12-21 i samarbete med boende på Nydala.

Projektet genomförs med stöd av:
Region Skåne, Malmö Stad, MKB och Mediaverkstaden Skåne.


Nydala_4

Fotograf: Peter Dacke, 2015