Christel Lundberg har en Master i Creative producer, Malmö högskola, studier i Musik- och ljuddesign, Mittuniversitet, Sundsvall och Malmö Högskola, studier i teoretisk och praktisk filosofi vid Lunds Universitet, Konstskolan Munka och Konstlinjen på Sundsgårdens Folkhögskola. Senaste utställningar: Galleri Rostrum, Supermarket 2015, BALTEX 2014, Form/Designcenter, Malmö, 2013, Gallery Fjaltring, Jylland, Danmark, 2013, Galleri Rostrum,Malmö, 2012, Galleri 21,Malmö, 20122, Konstföreningen Aura, Lund, 2010, Malmö Konstmuseum och Ystads konstmuseum. Driver Plattform, konst på fältet, tillsammans med Pepe Vinoles sedan 2012. Medlem i Galleri Rostrum, Malmö. Inköpt av Statens Konstråd. Ansluten till BUS och KRO.

In English:
Christel Lundberg has an MA in Creative Producer, Malmö University, studies in Music and Sound Design, Mid University, Sundsvall, Malmö University, studies in theoretical and practical philosophy at the University of Lund, Art School Education at Sundsgårdens Folkhögskola and Nordvästra Skånes Fhsk. Recent exhibitions Gallery Rostrum, Supermarket 2015, BALTEX 2014,  Form/Designcenter 2013, Malmö, Gallery Fjaltring, Jutland, Denmark, 2013, Gallery Rostrum, 2012, Gallery 21,2011, Aura Konstförening, Lund, 2010, Malmö Art Museum and Ystad Art Museum. Runs Plattform, Art in the Field together with Pepe Viñoles since 2012. Member of artist-run Galleri Rostrum. Work purchased by the Public Art Agency Sweden
Member of KRO, The Swedish Artists´ National Organization and BUS, Visual Arts Copyright Society in Sweden